Iluminaci, deep state, szare eminencje sterujące światem – każdy chyba słyszał o tych postaciach które zza kulis chcą sterują światem a ich celem jest NWO (New World Order – Nowy Porządek Świata). Żeby doprowadzić do masowego zniewolenia stosują wiele technik na które masy nie zwracają uwagi. I to jest nasz największy błąd! Poznajmy je i postawmy tamę światowemu niewolnictwu.

30 podstawowych technik Iluminati

Nękanie – uciekają się do dyskredytowania swojej ofiary, a następnie nękania jej w ekstremalnej formie poprzez niekończące się telefony lub śledzenie, a także ujawnianie negatywnych, dyskredytujących i tajnych informacji, szpiegowanie jej życia i projektów.

Kontrola populacji – wymyślone niedobory żywności, skażenie wody, brak przestrzeni, wyczerpywanie się „zieleni” to manewry, aby odciąć 2/3 światowych miliardów obywateli i uratować się, jednocześnie pozwalając, by śmierć i inne okropności spadły na pozostałych. Subtelnie nakłaniają do zmniejszenia populacji poprzez promowanie farmaceutyków, szczepionek, aborcji, inżynierii genetycznej i eutanazji.  

Zanieczyszczenie – każda forma zatrucia zabije pokaźną populację, więc mogą to wykorzystywać. Zanieczyszczają więc zasoby wodne, zasoby żywności (genetycznie modyfikowana żywność może być tego przykładem) i ziemię (gleba zainfekowana pestycydami i innymi toksycznymi wyciekami).

Obozy zatrzymań – są zakładane jako miejsca przetrzymywania, dopóki nie nastąpi całkowite zniewolenie osób w społeczeństwie, które ich zdaniem będą służyć jako silni i żywi niewolnicy.

Moralna korupcja – była i jest  główną techniką wprowadzania Nowego Porządku Świata, z całym swym antypatriotyzmem i antytradycjonalizmem. Zniszczenie wartości nauczanych w domu zostało zdyskredytowane przez rządowy system edukacji.

Różnorodność – odnosi się do zmuszania nas do okazywania tolerancji, zrozumienia i akceptacji wartości, w które nie wierzymy. Cała „polityczna poprawność” była tego celem. Cenzura i przestępstwa z nienawiści są również środkiem do wymuszania niepożądanych zmian w naszych umysłach.

Różnice rasowe – jest to metoda, za pomocą której tworzą konflikty między rasami i narodowościami.

Usunięcie wiary – Iluminaci ciężko pracują, aby zabronić nam publicznego odwoływania się do wiary samej w sobie.

Ekumenizm – jest kolejnym parametrem religii jednego świata. Wierzenie, że tak zwani „prorocy” są zbawicielami, czynią chrześcijaństwo nieważnym.

Utrata rodzicielskiego autorytetu – elita zachęca dzieci, aby z jednej strony opierały się autorytetowi rodziców, by się ich nie słuchały, a z drugiej zaś chcą, by bezmyślnie były posłuszne właśnie nowemu porządkowi świata.

Niepowodzenie systemu edukacyjnego – edukacja jest kluczowym podejściem do zmiany przekonań dzieci na temat tego, co jest dobre, a co złe. Poprzez programy kontroli umysłu, zmienianie historii, wprowadzanie alternatywnych i poniżających nauk seksualnych oraz fałszywe ideologie realizowany jest cel ogłupiania społeczeństwa od najmłodszych lat.

Perwersja seksualna – jest wykorzystywana do osiągania celów NWO i obniżania naszej moralności, zmuszania nas do akceptowania, a nawet przyjmowania wszystkiego, co nam narzucają.

Narkotyki i alkohol – wyhodowanie społeczeństwa osób uzależnionych od używek jest jednym ze sposobów, aby skłonić ludzi do zaakceptowania spraw sprzecznych z ich moralnością i polegania na rządzie, który ma im pomóc przez to przejść.

Hazard – promowanie nielegalnych działań pod pozorem osiągania „przyjemności” i obietnic zarabiania dużych pieniędzy to kolejny sposób Iluminatów, aby utrzymywać nas w zależności od pieniędzy i materializmu.

Chaos – jest manewrem, który wprawia nas w osłupienie. Umieszczając wydarzenia i działania w ramach totalnego zamieszania, w którym nikt nie wie, co robić, w kogo wierzyć lub na kim polegać, mogą wyłonić się jako zbawiciele, oferując rozwiązania chaosu, który potajemnie sami wzniecili.

Tuszowanie – czego Iluminaci nie chcą, abyśmy wiedzieli, tuszują. Robią to, pozbywając się ludzi, powodując, że „znikają”, umieszczając ważne dokumenty pod nazwami „ściśle tajne” lub rzucając w nas przepisami, które zabraniają dociekania prawdy.

Środowisko – używając globalnego ocieplenia jako „problemu jednoczącego świat”, Illuminaci nie tylko zarabiają pieniądze poprzez korporacyjne programy ekologiczne i towary detaliczne, ale także oszukują ludzi, by wierzyli, że problem jest prawdziwy, podczas gdy w rzeczywistości setki naukowców zaprzeczają jego istnieniu.

Niszczenie siły roboczej – szkodliwe traktaty międzynarodowe i rządowe decyzje spowodowały ogromną utratę miejsc pracy w naszym kraju poprzez niszczenie podstawowych gałęzi przemysłu.

Przestępstwa – społeczeństwo bojące się morderstw, gwałtu, pobicia, przetrzymywania zakładników, porwania lub rosnącej liczny ofiar śmiertelnych wypadków samochodowych, szaleństwa na drodze i „samobójstwa”, wśród innych ohydnych przestępstw, to społeczeństwo lamentujące do władzy o nowe przepisy, pomimo ryzyka utraconych praw i wolności.

Terroryzm – utrzymywanie ludzkich umysłów w stanie niepokoju o ryzyko ataków terrorystycznych (rzeczywistych lub wymyślonych), powoduje, że rezygnujemy z naszych wolności osobistych na rzecz rządowej ochrony.

Niewolnictwo i prostytucja – wiele osób, szczególnie młodszych, zostaje porwanych i zmuszonych do niewolnictwa lub prostytucji. Czarny rynek handlu ludźmi kwitnie na całym świecie.

Ludobójstwo – jest skutecznym sposobem kontroli populacji i ustalenia, jakich ludzi chcą, a którzy są im niepotrzebni. Tych niechcianych Iluminaci pozbywają się za jednym zamachem, np. zlecając morderstwa wyznaczonej grupy religijnej lub rasowej.

Decydenci – moc Iluminatów sięga też decyzji, kto będzie następnym prezydentem lub premierem, kto otrzyma dotacje i fundusze rządowe oraz wszystko, co dotyczy nas na poziomie osobistym i krajowym.

Choroby – bakterie i wirusy mogą zostać uwolnione podczas wojny lub w czasie pokoju, aby stworzyć chaos i zapotrzebowanie na ochronę, która pomogłaby mocarstwom w realizacji ich misji globalizmu. Oprócz użycia bakterii i wirusów testują na ludziach również inne substancje i technologie, które eksperymentują z naszym zdrowiem.

Komputeryzacja i technologia – elita ma wiele tajnych sposobów kontrolowania nas, choć niektóre są wciąż w fazie próbnej. Bluetooth, Wi-Fi i inne zaawansowane narzędzia, a także laser i zaawansowana broń (paralizatory, wiązki cząstek) są również narzędziami do pełnego ustanowienia NWO. Elity mają tajne laboratoria, gdzie szykują czarne operacje. Nigdy jednak nie będą wspierać naukowców i badaczy, którzy tworzą wynalazki lub leki dla dobra ludzkości.

Gospodarka – aby Iluminaci mogli całkowicie przejąć świat, muszą przejąć sektor gospodarczy całego świata, doprowadzić do upadłości tych, które silnie stoją w danym kraju, aby stworzyć gospodarkę opartą na jednym rządzie.

Feminizm i matki pracujące – od momentu, gdy mocarstwa postanowiły wykorzystać feminizm jako sposób na wzburzenie niechęci mężczyzn, kobiet i ich dzieci, nastąpił moment załamania instytucji małżeństwa. Dwie pensje dały rodzicom fałszywe poczucie, że mają pieniądze, dlatego materializm i konsumpcjonizm przeniknął do naszego życia, stając się podstawą egzystencji.

ONZ – organizacja ta dąży do osłabienia m.in. Polski. Zmusza nas do ograniczenia siły nabywczej, wyeliminowania poszczególnych wolności do płacenia oraz brania odpowiedzialności za problemy innych krajów.

Kontrola umysłu – Iluminaci są najbardziej biegli w technikach prania mózgu z wykorzystaniem litanii zasobów, takich jak narkotyki (LSD), projekty (Project Monarch, Phoenix), propaganda (ciągłe bombardowanie nieprawdziwości informacji), oraz gry komputerowe, przemoc i okultyzm promowane w telewizji. Nawet dzieła sztuki są coraz częściej zanieczyszczone wulgarnością i przesiąknięte prymitywnymi insynuacjami.

Fuzje mediów – Iluminaci są właścicielami wszystkich głównych mediów w prasie, telewizji, radiu, muzyce i teatrze. Tworzą konglomeraty i monopole. Dzięki temu mają kontrolę nad wszystkim, co oglądamy, czytamy i słuchamy. Rola mediów niezależnych, niszowych jest wyśmiewana i sprowadzana do rangi teorii spiskowych.

Masz już wiedzę – czas na działania

Przez wiele lat te praktyki były ściśle tajne i jak jad zatruwały społeczeństwo. Teraz jednak znamy prawdę i wiemy jak się przeciwstawić tym praktykom. Trzeba uświadamiać nieświadome owce by ludzie zaczęli zwracać uwagę na te elementy. Jeśli już będziemy czujni – będziemy mogli walczyć. Bo jeśli nic się nie zmieni to NWO będzie naszą nową rzeczywistością