Czy rząd może próbować omamić całą ludzkość za pomocą nowoczesnych technologii holograficznych by ostatecznie dopiąć stworzenie NWO (New World Order)? Informacje o takich planach pochodzą już z lat 90 XX wieku!

Początki Blue Beam

Pierwszą osobą, która tak otwarcie mówiła o tym projekcie był pochodzący z Kanady dziennikarz śledczy Serge Monast. W 1994 roku napisał książkę pt. Project Blue Beam. Monast miał uzyskiwać tajne informacje od polityków, wojskowych lub agentów wywiadu. Był ścigany z powodu podejrzeń o „zamieszczanie w sieci tajnych informacji”. Zmarł w swoim domu na atak serca.  Spekuluje się, że mógł stać się ofiarą broni elektromagnetycznej bądź „broni psychotronicznej”.

Więc czym jest dokładnie projekt Blue Beam? Jest to tajny program który ma wykorzystywać religijne wierzenia ogółu ludzkości do stworzenia holograficznej reprezentacji na globalną skalę. Większość naszej populacji w coś wieży – w Jezusa, Allaha, Buddę itp. Rząd światowy chce wykorzystać nasze pragnienie spotkania swojego bóstwa do swoich celów. Co by się stało gdyby nagle wszyscy ludzie na ziemi zobaczyli swojego Boga? Oczywiście posłuchali jego słów! Technologia HAARP według teoretyków spisku posiada zdolność do projekcji obrazów w olbrzymiej skali na niebie oraz pozwala tworzyć sygnały, które mają bezpośredni wpływ na ludzki umysł w taki sposób, że nawet osoby niewidome mogą „zobaczyć” wygenerowany hologram. Możliwe ma być przesyłanie dźwięku bezpośrednio do głowy człowieka, w procesie, w którym nasze uszy nie biorą udziału – dźwięk ma docierać bezpośrednio do mózgu w postaci impulsów elektrycznych. Już w 1998 roku, w Parlamencie Europejskim, w czasie swojego wystąpienia, dr Nick Begich zaprezentował urządzenie służące do przesyłania głosu w postaci fal elektromagnetycznych prosto do mózgu.

„Projekt Blue Beam” ma składać się z 4 głównych części:

Etap 1 – Fałszywe odkrycia i obalanie religii

Poprzez wywołania trzęsień ziemi oraz nowe odkrycia archeologiczne ma dojść do rewolucyjnych zmian w postrzeganiu historii oraz naszych wierzeń. Dzięki “fałszywym objawieniom” będzie można wmówić społeczeństwu, że religie jakie znają zostały fałszywie zinterpretowane co doprowadzi do ich obalenia. Świetnym przykładem takiego odkrycia może być Arka Przymierza.

Etap 2 – Wielka iluzja

Drugi krok będzie polegał na stworzeniu gigantycznego wydarzenia wykorzystującego wspomniane wcześniej hologramy oraz dźwięki przekazywane bezpośrednio do umysłów uczestników. Każde miejsce na ziemi dostanie spersonalizowane przedstawienie zgodnie z jego kulturą i wiedzą. Tak łatwiej będzie dotrzeć do każdego – w jego języku i zgodnie z tym w co wierzy. Obrazy zostaną przesłane przez satelity, a projekcja będzie miała miejsce w tzw. warstwie sodowej ziemskiej mezosfery, czyli około 90 km nad ziemią. Holograficzne obrazy mają być oparte na niemal identycznych sygnałach jak te wykorzystywane do hologramu o głębokiej perspektywie z wykorzystaniem fal akustycznych ELF, VLF i LF i zjawisk optycznych.

Ten etap ma zakończyć się wyłonieniem nowego mesjasza który ogłosi nastanie jednej, światowej religii (która jest częścią NWO).

Etap 3 – Elektroniczna telepatia  i sztuczne myśli

Etap trzeci to „elektroniczna telepatia” przy wykorzystaniu fal ELF, VLF i LF, które mają penetrować ludzie umysły i oddziaływać, a także interferować z naturalnymi myślami człowieka. Badania przeprowadzone na zakresie fal o częstotliwości 6-10 Hz pokazały, że fale takie mogą zmieniać naturalną częstotliwość pracy ludzkiego mózgu.

Fale mózgowe są cyklami aktywności bioelektrycznej mózgu. Konkretnym częstotliwościom fal mózgowych odpowiadają w dużym stopniu stany świadomości człowieka. Można w tym miejscu wymienić chociażby: fale gamma (od 40 do 100 Hz), fale beta (od 12 do 28 Hz), fale alfa (od 8 do 13 Hz), fale theta (od 4 do 7 Hz) i fale delta (od 0,5 do 3 Hz). Rodzaj fal oraz zakres ich częstotliwości wytwarzanych przez nasz mózg, ma ścisły związek z czynnościami, jakie wykonujemy. I tak fale gamma towarzyszą dużej aktywności człowieka, beta występują przy zwykłej dziennej aktywności, fale alfa podczas stanu relaksu, fale theta podczas płytkiego snu i w fazach medytacji czy hipnozy, zaś fale delta podczas fazy najgłębszego snu. Tak więc oddziaływanie na ludzki umysł falami z zakresu skrajnie małej częstotliwości, może zmieniać stany naszej świadomości i mieć wpływ na formułowane w naszych umysłach myśli.

Każdy człowiek ma znaleźć się w zasięgu działania fal z zakresu ekstremalnie niskich częstotliwości, które zagłuszą naturalne myśli i wykreują zupełnie nowe – sztuczne, które wpłyną na ludzkie zachowania i działania. „Głos Boga” może przekazywać religijnym fanatykom rozmaite rozkazy.

Etap 4 – Ostateczne zwodzenie

Końcowy etap projektu Blue Beam ma na celu ostateczne zjednoczenie populacji pod egidą NWO. By to zrobić, przy pomocy telewizji, internetu, smartfonów itp. zostanie stworzona iluzja napaści wroga z kosmosu (szaraków) która zmusi narody do zjednoczenia się. W obliczu światowego zagrożenia oraz omamionych umysłów łatwiej będzie wprowadzić Nowy Porządek Świata.

Czy rząd USA coś wie?

Oczywiście cała ta teoria jest ściśle tajna i nie wiemy ile w niej prawdy lecz 5 maja 1988 roku, w Białym Domu, przemawiając do reporterów wypowiedział z kolei te słowa: „Często zastanawiałem się, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie odkryli, że grozi nam niebezpieczeństwo z zewnątrz… siła z innej planety. Czy w obliczu tego nagłego odkrycia nie stwierdzilibyśmy, że pomiędzy nami nie istnieją jakiekolwiek różnice, że wszyscy jesteśmy ludźmi, obywatelami świata, czy nie zjednoczylibyśmy się razem w walce z tym konkretnym zagrożeniem?”. Czy pojawiające się w niektórych miejscach na świecie dziwne obrazy, cuda oraz dźwięki są preludium do masowego zwiedzenia? Czas pokaże.